Reference

Viši pravni savjetnik, decembar 2009-septembar 2016

Projekat upravljanja zemljištem u Crnoj Gori

Pravni konsultant, novembar 2007-oktobar 2011

 

Projekat Evropske Komisije-Unaprjeđenje regulatornog okvira u Crnoj Gori

Pravni konsultant, jun 2008-jun 2009

     

(Barents Group of KPMG consulting) – USAID Projekat ekonomskih reformi u Crnoj Gori
Rukovodilac pravnog tima, april 2001-septembar 2008

Sekretar Sekretarijata za pravnu zaštitu i prekršaje

Mart 1996-April 1991