Advokatska kancelarija Šćepanović

Posvećeni potrebama klijenata za rješavanje njihovih pravnih problema u sferi građanskog i privrednog prava, težimo postizanju najviših profesionalnih i etičkih standarda u pravnoj profesiji.

Dvadeset dvije godine savjetodavnih poslova državnoj i lokalnoj administraciji i angažmani na najvažnijim internacionalnim razvojnim projektima u Crnoj Gori, garancija su dobrog poznavanja kako teoretskih koncepata, tako i aktuelne prakse u mnogim oblastima prava. Naše iskustvo u zastupanju u postupcima pred svim vrstama sudova, analizi zakonodavstva, tehnici izrade pravnih akata kao i praktično poznavanje i svakodnevno praćenje izmjena crnogorskih propisa mogu vas motivisati da nam se obratite za saradnju.

Advokat

Slaven Šćepanović                                                                                               Budva, Crna Gora